Bàn

Liên hệ
MSP: Bàn 3 chân loại cao Giá 500.000đ
Liên hệ
MSP: Bàn tròn 3 chân cafe Giá 372.000đ
Liên hệ
MSP: Bàn tròn 3 chân gỗ tự nhiên Giá 530.000đ
Liên hệ
MSP: Bàn gỗ tự nhiên Giá 570.000đ
Liên hệ
MSP: Bàn gỗ tự nhiên Giá 1.150.000đ

ghế

Liên hệ
MSP: Ghế 3 chân tựa cong Giá 514.000đ
Liên hệ
MSP: Ghế 3 chân tựa phẳng Giá 518.000đ
Liên hệ
MSP: Ghế 3 chân tựa ôm Giá 526.000đ
Liên hệ
MSP: Ghế 3 chân tựa ôm tự nhiên Giá 830.000đ
Liên hệ
MSP: Ghế 3 chân tựa cong tự nhiên Giá 750.000đ

đồ trang trí

Liên hệ
MSP: Giá để sách chân chéo Giá 90.000đ
119,000 
MSP: Kệ giá gỗ tự nhiên Giá 250.000đ
Liên hệ
MSP: Kệ giá gỗ chân chéo Giá 190.000đ
Liên hệ
MSP: Hộc tủ gỗ tự nhiên Giá 600.000đ
Liên hệ
MSP: Kệ giá gỗ laptop Giá 250.000đ

phụ kiện

Liên hệ
MSP: Tựa lưng ghế Giá 66.000đ
Liên hệ
MSP: Mặt ghế nhỏ Giá 56.000đ
Liên hệ
MSP: Mặt ghế/bàn Giá 136.000đ
Liên hệ
MSP: Tựa lưng ghế Giá 84.000đ
Liên hệ
MSP: Chân ghế dài Giá 98.000đ